Kobiecy Słupsk

Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk to inicjatywa społeczna Od Kobiet Dla Kobiet. Stowarzyszenie powstało 20.12.2014r.

 

Nasze cele to:

  • działanie na rzecz zwiększenia aktywności społecznej kobiet i ich udziału w życiu społecznym,
  • pomoc w zdobywaniu kwalifikacji i wiedzy umożliwiający czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
  • poprawa sytuacji kobiet,
  • działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 

Dążymy do tego, aby Słupski Kongres Kobiet były początkiem nowych inicjatyw społecznych generujących szeroką współpracę środowisk kobiecych w naszym regionie. 

 

Zarząd tworzą:

 

DANUTA WAWROWSKA - Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk

MONIKA GRACZYK - Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk

DANUTA DUDEK - Sekretarz Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk