Danuta Wawrowska

Danuta Wawrowska - prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Orędowniczka poprawy skuteczności ściągalności alimentów, propagatorka zmian przepisów prawa ułatwiających egzekucję alimentów i w tym zakresie doradca Stowarzyszenia Alimenty To Nie Prezenty.

Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, którego głównym celem jest wyzwolenie aktywności kobiet w regionie. Inicjatorka i organizatorka I Słupskiego Kongresu Kobiet pod hasłem „Uwalniamy energię Kobiet” w marcu 2015 roku i kolejnych. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku.

Lobbuje na rzecz przyjęcia Europejskiej Karty Praw Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez samorządy powiatu słupskiego.
Od 2018 r. - radna Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

 

Fotogaleria

V Słupski Kongres Kobiet