Danuta Wawrowska

.

Danuta Wawrowska - mgr prawa, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ adwokatka, właścicielka  Kancelarii Adwokackiej w Ustce, filia Gdańsk.

  

Pełnione funkcje

 • Członkini  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego od listopada 2018 roku (Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej)
 • Członkini Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet przy Marszałku Województwa Pomorskiego
 • Liderka stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”
 • Założycielka i członkini honorowa stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty”
 • Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet w Warszawie
 • Asystentka społeczna posłanki Moniki Rosa i Anity Kucharskiej Dziedzic 
 • Legislatorka, inspiratorka  tzw. pakietu alimentacyjnego, autorka projektu alimentów natychmiastowych i zmian przepisów w zakresie tzw. ustawy izolacyjnej. Autorka projektu zmiany  definicji zgwałcenia w kk, inicjatorka kampanii  społecznej  "Tylko TAK oznacza zgodę"

Najważniejsze osiągnięcia

 • Laureatka nagrody Kryształowe Serce Radcy Prawnego w 2018 roku przyznawanej przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie za działalność pro bono
 • Laureatka odznaki honorowej przyznanej w październiku 2020 roku  przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” 
 • Laureatka Forbes Woman & Fundacja Women in Law w roku 2021
 • Autorka publikacji naukowej: Uwzględnienie dobra dziecka w sytuacji konfliktu rozwodzących się rodziców i żyjących w rozłączeniu, pod red. dr Katarzyny Gajowniczek Pruszyńskiej, publikacje w Pomorskim Kwartalniku Adwokackim
 • Pomysłodawczyni i inicjatorka ogólnopolskiej akcji „Alimenty to nie prezenty”, w ramach której doprowadzono do zmiany części przepisów umożliwiających bardziej skuteczne egzekwowanie alimentów
 • Współorganizatorka I Słupskiego Marszu Równości w 2023 roku

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji w tym osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. 

 • Organizatorka  „czarnych protestów” w Słupsku w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, akceptująca jego postulaty  dotyczące m.in.  świeckiego państwa, państwa prawa wolnego od faszyzmu, w którym są wolne sądy, wolne media i wolne szkoły, legalnej aborcji i edukacji seksualnej
 • Orędowniczka walki o praworządność i  wolne sądy, współorganizatorka  tzw. łańcuchów Światła w Słupsku
 • Inicjatorka podnoszenia świadomości prawnej wśród młodzieży m.in. poprzez edukację w ramach Tygodnia Konstytucyjnego w regionie Słupskim  organizowanego przez stowarzyszenie prof. Hołdy,  a także uczestnicząc w projekcie „Adwokaci na Woodstocku”.

Jako radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, zabiegała i skutecznie głosowała:

 • przeciw lokalizacji w Gminie Potęgowo punktu gromadzenia nielegalnych transportów odpadów niebezpiecznych,
 • za zwiększaniem ilości połączeń kolejowych i autobusowych w regionie oraz do Ustki I Trójmiasta oraz za wprowadzeniem nowoczesnych zestawów pociągów,
 • za kontynuacją rewitalizacji obiektów Muzeum Pomorza Środkowego: Czerwonego Spichlerza, zagród  nr 13 i 9 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, odbudową po pożarze Karczmy u Dargosza w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,
 • za dofinansowaniem inwestycji budowlanych i zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku i Ustce,
 • za modernizacją Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku,
 • za systematyczną modernizacąi drogi wojewódzkiej nr 213 ze Słupska w kierunku Łeby, przebudowy węzła w Główczycach,
 • za dokończeniem modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 203 z Ustki do granicy województwa oraz 210 w Dębnicy Kaszubskiej,
 • za modernizacją budynków poszpitalnych przy Centrum Zdrowia Psychicznego na potrzeby psychiatrii dziecięcej.

.

Fotogaleria

V Słupski Kongres Kobiet